IBAN: NL 43INGB 0008071877 T.n.v. stichting Help Thomas
/Fiscaal voordeel: belasting vrij schenken aan Helpthomas.nl
Fiscaal voordeel: belasting vrij schenken aan Helpthomas.nl 2017-10-22T10:50:15+00:00

Met een gift en of sponsoring aan helpthomas.nl help je ons een Hematopoietische
Stamceltransplantatie (HSCT) behandeling voor Thomas mogelijk te maken. Het is goed om
te weten dat jouw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden
voldoen.

Sponsoring
Sponsoring kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost
betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan jouw
bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Zo kun je
belastingvrij schenken aan helpthomas.nl

Giften
Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in
redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van
de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen
Een donatie aan hepthomas.nl namens je bedrijf is fiscaal heel aantrekkelijk. Vanaf 1 januari
2012 is de niet-aftrekbare drempel van € 227 vervallen. Elke gift is daarmee aftrekbaar. Het
totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer
informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)
De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op
basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende
maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke
giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer,
dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Verschil gift en sponsoring
Als jouw bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan
verbonden. De gift moet aan een (culturele) ANBI of een steunstichting zijn. Een ANBI is een
Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een
algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar
algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben De gift is vrijgesteld van BTW.

Helpthomas.nl is aangemerkt als ANBI stichting.
Bij sponsoring is er meestal sprake van financiële steun in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid.
Er vindt dus wel een tegenprestatie plaats. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur
uitschrijven aan jouw bedrijf. Over sponsorbijdragen wordt dan BTW geheven.

Sponsoring in Natura
Bij giften in natura is in de regel de waarde in het economische verkeer op het moment dat de
schenking wordt gedaan bepalend.

Meer informatie
Voor specifieke informatie op maat kun je het beste contact opnemen met jouw belastingadviseur of
accountant. Meer informatie over belastingvrij schenken lees je op de site van de Belastingdienst.