IBAN: NL 43INGB 0008071877 T.n.v. stichting Help Thomas
/FAQ
FAQ 2017-10-23T07:41:13+00:00
Waarom wordt er geld opgehaald voor helpthomas.nl? 2017-11-06T18:51:25+00:00

Stichting Help Thomas heeft als doel het bekostigen van een HSCT-behandeling (stamceltherapie en chemo) in het buitenland voor Thomas Hermans. Thomas heeft PPMS en deze behandeling word helaas nog niet uitgevoerd in Nederland. Samen met Thomas zijn vrienden en familie willen wij in een korte tijd het streef bedrag €55.000 bij elkaar brengen om dit doel te verwezenlijken. Wanneer Thomas een datum heeft voor zijn behandeling en de totale kosten van de behandeling, de reis en hulpmiddelen gaat de stichting geld inzamelen via de website www.helpthomas.nl

Wat gebeurt er met het geld als er meer wordt opgehaald dan het benodigde bedrag? 2017-10-23T07:43:18+00:00

Wanneer het streefbedrag binnen is stopt de crowdfunding, mocht er batig saldo zijn schenken wij dit aan stichting op de been (KVK 65442504) welke zich inzet om de HSCT behandeling naar Nederland te halen.

Wat kan HSCT doen voor mensen met MS? 2017-10-23T07:43:49+00:00

Anno 2016 hebben meer dan 1.600 mensen over de hele wereld een (autologe) hematopoïetische stamceltransplantatie ondergaan. Hoewel gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, dat nauwgezet de effectiviteit bepaalt, nog niet is afgerond, geeft de analyse van de tot nu toe gerapporteerde resultaten een indicatie van wat men met deze behandeling op dit moment wel en niet kan bereiken. Allereerst heeft HSCT in het algemeen een positief effect laten zien op de onderdrukking van ontstekingen en de ontwikkeling van nieuwe plaques zoals aangetoond met MRI bij gemiddeld 80% van de patienten. Bij een meerderheid van de behandelde mensen stabiliseerde en verbeterde zelfs de bestaande neurologische beperking. Hoewel HSCs in principe kunnen transformeren in elk nageslacht van een cel, inclusief neurale of myeline producerende cellen, weten we niet of HSCs daadwerkelijk kunnen helpen neurale structuren die al door MS zijn beschadigd, te herstellen.

Waarom wordt deze behandeling niet in Nederland aangeboden? 2017-10-23T07:44:14+00:00

In Nederland wordt de HSCT behandeling regelmatig uitgevoerd, alleen niet bij patiënten met MS. De neurologen in Nederland nemen een afwachtende houding aan en volgen de resultaten uit het buitenland nauwlettend. Minister Schippers wil op zijn vroegst in 2024 deze behandeling voor MS-patiënten op de kaart zetten.

Dit is voor Thomas echter te laat. Hoe eerder Thomas behandeld kan worden, hoe groter de kans op succes.

Hoe kan ik schenken aan helpthomas.nl en welke voorwaarden zijn er? 2017-10-23T07:45:21+00:00

Eenmalige schenkingen
Wil je een eenmalige schenking (gift of donatie) doen aan Helpthomas.nl, dan hoef je niets vast te leggen bij een notaris of via een overeenkomst.
U kunt een bedrag overmaken naar rekening XXXXXXX  t.n.v. Stichting helpthomas.nl  onder vermelding van “gift” of “schenking”.  Bewaar het bankafschrift als bewijs voor de Belastingdienst.

Fiscaal voordeel: belasting vrij schenken aan helpthomas.nl
Met een gift en of sponsoring aan helpthomas.nl help je ons een Hematopoietische Stamceltransplantatie (HSCT) behandeling voor Thomas mogelijk te maken. Het is goed om te weten dat jouw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat betekent ANBI ? 2017-10-23T07:45:47+00:00

ANBI staat voor een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een instelling die (nagenoeg) uitsluitend op het algemeen nut is gericht en als zodanig door de belastingdienst is gekwalificeerd.

Via www.belastingdienst.nl vindt u alle door de Belastingdienst erkende ANBI’s.